Kestävä kehitys

Kulttuuri on osa kestävää kehitystä

Ha Nhi -vähemmistöön kuuluvia naisia oli mukana museon kehitysyhteistyöhankkeessa Vietnamissa. Kuva: Hoang Thi Thu Hang 2017

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda 2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman ytimessä on ajatus, ettei kukaan saa jäädä kehityksestä jälkeen – leave no one behind.

Museoilla on tärkeä tehtävä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamassa. Museot muun muassa huolehtivat maailman kulttuuriperinnöstä, jakavat tietoa kestävästä kehityksestä ja tavoittavat suuren määrän ihmisiä.

Tämän lisäksi me Helinä Rautavaaran museossa työskentelemme sen eteen, että jokaisella museovieraalla olisi vuoteen 2030 mennessä riittävät tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseksi. Toivomme, että kaikki näkisivät kulttuurisen monimuotoisuuden voimavarana. Tarjoamme nuorille ja aikuisille mahdollisuuksia parantaa työelämätaitoja, takaamme kaikille yhtäläisen pääsyn julkiseen tilaan. Edistämme hankkeissamme ja yhteistyössämme globaalia kumppanuutta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kulttuuri on yksi kestävän kehityksen ulottuvuuksista, mikä tarkoittaa kulttuuriperinteen, kielten ja tapojen säilyttämistä. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.