Ajankohtaista

Vertaisarvioitu artikkeli Museum and Society -lehdessä

“Somalis’ independent heritage work reminds us that, although museums are understood as the institution responsible for documenting cultural heritage, they are not the only –  or even the best – places for diaspora communities’ heritage projects. Our analyses make visible Somalis’ concern about their lack of skills in designing and marketing their exhibitions and other events. Museum professionals could also start building networks and learn from diaspora communities’ own cultural heritage projects outside museums”.

Kulttuuriperintötyön merkitystä diasporassa ja museon yhteisötyötä käsittelevä artikkelimme With and Beyond Museums: Cultural Heritage Work in the Somali Diaspora” (Anna Rastas ja Ilona Niinikangas) on julkaistu Museum and Society -lehdessä (vol 21, n 3, 2023).

Lämmin kiitos pääkirjoittajalle ja väsymättömälle primus motorille dosentti Anna Rastaalle.

Kesäduuniin museoon?

Palkkaamme jälleen vuosina 2005-2009 syntyneitä Espoon kaupungin kesäseteliin oikeutettuja reippaita ja kielitaitoisia nuoria auttamaan museon avoinnapidossa, järjestämään kanssamme ohjelmaa sekä viestimään kanssamme museon toiminnasta.

Kesätöitä on tarjolla 60 tuntia per nuori ajalla 1.6.-30.9.2024. Työstä maksettava nettopalkka on 500 euroa. Työtä voidaan tehdä yhdessä tai useammassa jaksossa.

Jos museotyö kiinnostaa, lähetä lyhyt hakemus ja cv 5.2. kello 18 mennessä museon palvelukoordinaattorille Elina Torviselle (elina.torvinen@helinamuseo.fi) ja cc:nä info@helinamuseo.fi

Jokainen hakemuksen lähettänyt saa kutsun yhteiseen haastatteluun, joka pidetään Teamsissa 6.2. kello 18.

Tervetuloa Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus -hankkeen taiteelliseen osuuteen!

Tämä taidekokonaisuus koostuu yhdeksän taitelijan teoksista, jotka valikoituivat 2022 avoimen haun kautta ja esitetään 2023–2024 yhteistyössä Mannerheim-museon, Helinä Rautavaaran museon, Kulttuurikeskus Caisan, Gallen-Kallela Museon ja Vantaan taidemuseo Artsin kanssa.

Suomen tarinat -hankkeessa selvitetään, millaisia kertomuksia suomalaisuudesta tuotetaan esimerkiksi museoissa, kouluissa tai elokuvissa ja miten nämä kertomukset otetaan vastaan. Lisäksi hanke kysyy, ketkä voivat samaistua näihin tarinoihin ja ketkä eivät. 

Laajemman yhteiskunnallisen keskustelun avaamiseksi hanke tekee yhteistyötä neljän museon ja yhden kulttuurikeskuksen kanssa. Syksyllä 2022 kutsuttiin avoimen haun kautta taiteilijoita ehdottamaan teoksia, jotka kertovat omaperäisen tarinansa suomalaisuudesta. Teosten sijoittamisestä museoiden ja kulttuurikeskuksen institutionaaliseen kontekstiin syntyy toivomme mukaan vuorovaikutusta erilaisten tarinoiden, perinteiden ja kokemusten välillä. Tällä vuoropuhelulla uusien, vielä kuulemattomien, unohdettujen tai aliedustettujen tarinoiden kanssa haluamme osallistua Suomen kansakunnan jatkuvaan rakentamisen, purkamisen ja jälleenrakentamisen prosessiin.

Suomen tarinat -hankkeen verkkosivut

Liikkuvat muistot – Moving memories -oppimisalusta

MOMEM-hankkeen tulokset on valmistuneet hienoksi pedagogiseksi oppimisalustaksi!

LIIKKUVAT MUISTOT – Moving Memories on oppimisalusta mullistuksista ja muutoksista kuudessa Euroopan maassa. Kurssimuotoinen, monipuolinen aineisto avaa ovia tavalliselle ihmiselle ymmärrettävällä tavalla eri maiden ratkaisuihin kriisiaikoina.

Kurssit ovat ilmaisia eivätkä edellytä rekisteröitymistä. Sivusto on monikielinen – myös suomenkielinen.

Kurssit suomeksi

Oppimismateriaali on ladattavissa myös kokonaisena pdf-pakettina Learning platformilta. Suomen panos hankkeeseen ovat seuraavat artikkelit:

Lue lisää hankkeen omalta sivulta: Liikkuvat muistot – Tarinoita kriiseistä ja siirtymistä

Kesäduuniin meille?

Palkkaamme vuosina 2004-2008 syntyneitä Espoon kaupungin kesäseteliin oikeutettuja reippaita ja kielitaitoisia nuoria auttamaan museon avoinnapidossa, järjestämään kanssamme ohjelmaa lapsille sekä viestimään kanssamme museon toiminnasta. Kesätöitä on tarjolla 50 tuntia/10 työpäivää per nuori ajalla 1.6.-30.9.2023. Työstä maksettava nettopalkka on 350 euroa. 

Jos museotyö kiinnostaa, lähetä lyhyt hakemus ja cv 2.2.2023 kello 14 mennessä museon palvelukoordinaattorille Elina Torviselle (elina.torvinen@helinamuseo.fi) ja cc:nä info@helinamuseo.fi

Jokainen hakemuksen lähettänyt saa kutsun yhteiseen haastatteluun, joka pidetään Teamsissa torstaina 2.2. kello 18. 

Lisätietoja Espoon kaupungin kesäsetelistä: https://www.espoo.fi/fi/nuoret/kesaseteli

Vuoden antropologinen teko -palkinto museolle

A Hundred Year Journey -dokumenttielokuvan juliste.

Suomen Antropologinen Seura on myönsi 30.3.2022 Helinä Rautavaaran museolle Vuoden antropologinen teko 2021 -palkinnon. ”Helinä Rautavaaran museon toiminta on erinomainen esimerkki siitä, miten monipuolisesti antropologinen näkökulma ja osaaminen voivat hyödyttää museotyötä ja tulla osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja kehitystä”, todetaan perusteluissa.

”Palkinto on hieno tunnustus yli kahdenkymmenen vuoden työstä”, toteaa museonjohtaja Ilona Niinikangas. ”Museoilla on tärkeä rooli muuttuvassa maailmassa. Emme enää vain säilö mennyttä vaan rakennamme myös tulevaa. Omalla toiminnallamme me Helinä Rautavaaran museossa haluamme osoittaa, että pieni suomalainen etnografinen museo voi olla kokoaan suurempi toimija ja vastata globaaleihin haasteisiin antropologisen asiantuntijuuden ja museotyön keinoin.”

Suomen Antropologisen Seuran perustelut ovat luettavissa kokonaisuudessaan tästä