Visio ja missio

Maailman kulttuurien museo lisää globaalia ymmärrystä

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön perustehtävänä on ylläpitää maailman kulttuureja esittelevää kokoelmaa ja välittää tietoa Euroopan ulkopuolisista kulttuureista.

Toteutamme perustehtävää ylläpitämällä ja kehittämällä museon toimialaan liittyvää museaalista tallennus-, tutkimus-, näyttely-ja julkaisutoimintaa sekä pyrkimällä täydentämään kokoelmaa säätiön tarkoituksen mukaisesti.

Yhdessä tekeminen on tärkeä osa toimintaamme. Visionamme on rakentaa kulttuurisesti moninaista Suomea ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa. Toimimme ajankohtaisten, maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten asioiden ytimessä. Olemme tunnustettu kulttuurisen moninaisuuden erikoisosaaja ja haluttu yhteistyökumppani.

Meillä tärkeitä arvoja ovat moniäänisyys, vastavuoroisuus ja ajankohtaisuus.

Kwassi Akpladokou Beninistä kertoo museon konservaattori Elina Torviselle Egungun-puvuista. Kuva: Kristina Tohmo 2019
Khadim Ba, Kristina Tohmo, Aty Seck ja Abdou Niang tutkivat Helinä Rautavaaran valokuvia Senegalista. Kuva: Helka Saarinen 2019
Mestre Garrincha, Mestre Samara, Matthias Röhrig Assunçiao ja Mestre Cobra Mansa tutustuvat Rautavaaran Brasilia-aineistoon. Kristina Tohmo 2017