Menneet

Perun mashco-pirot – sademetsän kansa

31.8.2019 - 9.2.2020

Amazonian alueen sademetsissä elää noin sata ulkomaailmasta eristäytynyttä alkuperäiskansaa. Perun mashco-pirot ovat yksi heistä. Näyttely avasi ainutlaatuisen näkymän mascho-pirojen elämäntapaan, aineelliseen kulttuuriin, luontosuhteeseen ja kontakteihin ulkomaailman kanssa.

Toisin kuin usein luullaan, eristäytyneet alkuperäiskansat eivät ole aina eläneet ulkomaailmasta tietämättöminä. Modernisaatioon liittyvä luonnonvarojen käyttö – kuten 1800-1900-lukujen taitteen kumibuumi – on yksi keskeinen syy näiden kansojen vapaaehtoiseen eristäytymiseen. Nykytilaa määrittävät myös Amazonian alueen valtioiden erilaiset alkuperäiskansoja sekä luonnonvarojen käyttöä koskevat politiikat.

Näyttely herätti pohtimaan sitä, miten talouspolitiikka ja luonnonvarojen käyttö vaikuttavat Amazonian ekosysteemeihin ja mikä merkitys alkuperäiskansojen elämäntavalla on tämän päivän maailmassa.

Näyttely toteutettiin yhdessä Koneen säätiön rahoittaman Alkuperäiskansat maailmojen rajoilla -tutkimushankkeen kanssa. Hankkeen tutkijat tuottivat mashco-pirojen historiaan, kulttuuriin ja nykytilanteeseen liittyvää tietoa, jonka avulla alkuperäiskansan elämäntapaa ja itsemääräämisoikeutta voidaan puolustaa. Hanke toimi yhteistyössä Perun kulttuuriministeriön ja alkuperäiskansajärjestön FENAMADin kanssa.

Kuva: Adeline Auzuech

Katso meneillään olevat näyttelyt

Nyt

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Nyt

Kokoelmanäyttely Kasvokkain

Pysyvä näyttely