Menneet

Suomen tarinat

12.10.2023 - 18.2.2024

Historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

Museon kokoelmanäyttelyn yhteyteen sijoittuva kolmen taideteoksen kokonaisuus on osa Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineen Suomen tarinat-hanketta, jossa tutkitaan suomalaista historiakulttuuria. Millaisia narratiiveja Suomen historiasta kerrotaan, miten niiden sisällöstä on neuvoteltu ja millaisia merkityksiä kansalaiset näille kertomuksille asettavat?

Hankkeen taiteellinen osuus nostaa keskusteluun suomalaisuuden käsitteen ja pyytää moninaisista taustoista tulevia taiteilijoita osallistumaan sen pohtimiseen ja uudistamiseen. Helinä Rautavaaran museossa aihetta käsittelevät Ennisofia Salmela Flores teoksellaan Kirjeitä Argentiinasta, Nadiye Koçak mosaiikkiteoksellaan Yhteys sekä Mervi Junkkonen ja Mia Malviniemi videoteoksellaan Samassa veneessä.

Hankkeen yhteensä yhdeksän taiteilijaa valikoituivat avoimen haun kautta ja teokset ovat esillä 2023–2024 Helinä Rautavaaran museon lisäksi Mannerheim-museossa, Kulttuurikeskus Caisassa, Gallen-Kallela Museossa ja Vantaan taidemuseo Artsissa. Suomen tarinat -projektin rahoittaa Koneen Säätiö. 

Suomen tarinat -verkkosivut

Suomen tarinat: Taiteellinen osuus

Suomen tarinat: Taiteilijaesittelyt

Katso meneillään olevat näyttelyt

Nyt

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Nyt

Kokoelmanäyttely Kasvokkain

Pysyvä näyttely