Menneet

Yhdessä toimien vaikutamme!

15.11.2023 - 25.2.2024

Ruokaturva ilmastokriisin sydämessä

Ilmastokriisi ei ole enää vain tulevaisuuden uhkakuva vaan todellisuutta eri puolilla maailmaa. Lähes puolet maailman väestöstä asuu alueilla, missä ilmastonmuutos vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Sään ääri-ilmiöt ovat yksi merkittävimmistä syistä ruokaturvan heikkenemisen taustalla.

Näyttelyssä esitellään tapoja, joilla Maailman ruokaohjelma (WFP) ja sen yhteistyökumppanit vastaavat kriiseihin ja pyrkivät ennaltaehkäisemään niitä. Erilaisilla innovatiivisilla keinoilla pyritään tukemaan ruoan puutteesta kärsiviä ihmisiä ilmastokriisin aiheuttamiin muutoksiin valmistautumisessa, niihin reagoimisessa sekä niistä toipumisessa. Näyttelyssä äänessä ovat ilmastokriisin seurausten kanssa päivittäin kamppailevat ihmiset.

Näyttelyn alkuperäisen englanninkielisen version on tuottanut Maailman ruokaohjelman pohjoismainen toimisto, ja sen muokkaamisesta ja esittämisestä Suomessa vastaa Suomen YK-liitto. Näyttely on toteutettu ulkoministeriön tuella.

Kuva: Maailman ruokaohjelman (WFP)/ Sayed Asif Mahmud

Katso meneillään olevat näyttelyt

Nyt

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Nyt

Kokoelmanäyttely Kasvokkain

Pysyvä näyttely