2. aste

Museon kesänuoria vuonna 2022. Kuva: Karri Anttila / Lvngroom

Työpaja lukiolaisille: Nairobin nuoret vaikuttajat!

Työpajassa tutustutaan kenialaisten nuorten elämäntarinoiden innoittamina sosiaaliseen kestävään kehitykseen ja erilaisten haasteiden juurisyihin ja seurauksiin. Yhdessä pohdimme vaikuttamista, osallistumista sekä ratkaisuja globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin. Millaisia haasteita nuoret eri puolilla maailmaa kohtaavat?

Kenialaisista joka kolmas elää köyhyysrajan alapuolella. Nuorten nousu kadulta aktiviisiksi kansalaisiksi kertoo, miten jokainen voi vaikuttaa, miten yhdessä voimme saada aikaan muutoksia ja miten kestävää kehitystä voi edistää omassa elämässä.

Työpaja tukee perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja sopii hyvin mm. maantiedon, historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomuksen, psykologian ja filosofian tunneille.

Työpaja on osa globaalikasvatushanketta Oman elämänsä aktivistit, jolla halutaan lisätä koululaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön tietoa sosiaalisesti kestävästä kehityksestä. Hanke toteutetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin vuosina 2023–2024

Kohderyhmä: Lukiot
Kesto: 60-80 min.
Hinta: Kouluille maksuton
HUOM. Mahdollisuus myös koululla paikan päällä pidettävään työpajaan tai etätoteutukseen.
Lisätietoja ja varaukset: info@helinamuseo.fi

Työpaja ammattikoululaisille: Nairobin nuoret ammattilaiset!

Työpajassa tutustutaan kenialaisten nuorten elämäntarinoiden innoittamina sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Pohdimme yhdessä ihmisarvoisen työn tärkeyttä sekä sitä, miten yksilöt sekä erityisesti työpaikat voivat vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Miten juuri minun ammatissani voin vaikuttaa?

Kenialaisista joka kolmas elää köyhyysrajan alapuolella. Nuorten nousu kadulta aktiviisiksi kansalaisiksi kertoo, miten jokainen voi vaikuttaa, miten yhdessä voimme saada aikaan muutoksia ja miten kestävää kehitystä voi edistää omassa elämässä.

Työpaja tukee ammatillisen koulutuksen Kestävän kehityksen osaamispolun ja täydentää siihen kuuluvaa Kestävän tulevaisuuden rakentaminen -kurssia.

Työpaja on osa globaalikasvatushanketta Oman elämänsä aktivistit, jolla halutaan lisätä koululaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön tietoa sosiaalisesti kestävästä kehityksestä. Hanke toteutetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin vuosina 2023–2024

Kohderyhmä: ammattikoulut
Kesto: 60-80 min.
Hinta: Kouluille maksuton
HUOM. Mahdollisuus myös koululla paikan päällä pidettävään työpajaan tai etätoteutukseen.
Lisätietoja ja varaukset: info@helinamuseo.fi

Kulttuurit kohtaavat

Kulttuurit kohtaavat -opastuksella tarkastellaan kulttuurien välistä kohtaamista ja kulttuuristen piirteiden sekoittumista. Kulttuurit ovat kautta aikojen olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Erilaiset kulttuuriset vaikutteet ovat siirtyneet mantereelta toiselle kaupan, uskontojen, työnteon, kolonialismin, orjuuden, lähetystyön, pakolaisuuden ja sotien mukana.

Opastuksella pohditaan myös kaupungistumista eri puolilla maailmaa. Esiin nousee erilaisia kulttuuri-identiteettejä, kulttuuriperintöä ja kestävää kehitystä museoesineiden, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien avulla. Tarjolla jälleen keväällä 2024.

Kohderyhmä: Yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat
Kesto: 60 min. 
Hinta: Kouluille maksuton
Lisätietoja ja varaukset: info@helinamuseo.fi

Empatiapeli oleskeluvan hakemisesta

Tuhat ja yksi tarinaa -empatiapelissä luokka pääsee tutustumaan viiden eri maahanmuuttajan tarinaan ja auttamaan heitä hakemaan oleskelulupaa Suomesta. Peli auttaa ymmärtämään syitä maahanmuuton takana ja hahmottamaan globaalia muuttoliikettä. Syitä lähteä on monia ja jokaisella tulijalla on oma tarinansa. Peli ja sen jälkeen pidettävä yhteinen purku haastavat maahanmuuttoon liittyviä ennakkoluuloja.

Museolta tulee peliä pitämään pelinohjaaja, joka rakentaa pelin luokkatilaan ja vetää pelin jälkeisen yhteisen purkupajan.

Peli toteutettiin osana laajempaa Olen eurooppalainen -hanketta.

Kohderyhmä: yläkoulut ja 2.aste.
Pelin kesto: 30 min + yhteinen purku (30-40 min)
Hinta: 80 euroa/ peli + matkakustannukset julkisilla kulkuvälineillä. Osana KULPS-ohjelmaa maksuton syksyllä 2023.
Lisätietoa ja varaukset: info@helinamuseo.fi