Espoon keskus NYT

Kuvia ja tunnelmia Espoon sydämestä

Espoon keskus NYT -hankkeessa taltioitiin tarinoita ja tunnelmia Espoon keskuksesta valokuvin ja tarinoin. Museolla järjestettiin avoimia valokuvauspäiviä, jolloin Espoon keskuksen asukkaita tai alueella muuten asioivia ihmisiä valokuvattiin heidän itse valitsemissaan paikoissa. Kuvausten yhteydessä ihmisiä haastateltiin lyhyesti heidän suhteestaan Espoon keskukseen: mitä alue heille merkitsee ja millaisena he Espoon keskuksen kokevat.

Kuvatut saivat työpajoista myös itselleen vedokset valokuvista. Avoimien työpajojen lisäksi valokuvaaja Sanni Saarinen jalkautui Espoon keskukseen ja kuvasi alueen asukkaita ja yrittäjiä heidän omissa ympäristöissään. Hanke toteutettiin Espoon kaupungin tuella vuosina 2021-2022.