Espoon keskus NYT

Kuvia ja tunnelmia Espoon sydämestä

Espoon keskus NYT -hankkeessa taltioidaan tarinoita ja tunnelmia Espoon keskuksesta valokuvin ja tarinoin. Museolla järjestetään avoimia valokuvauspäiviä, jolloin Espoon keskuksen asukkaita tai alueella muuten asioivia ihmisiä valokuvataan heidän itse valitsemissaan paikoissa. Kuvausten yhteydessä ihmisiä haastatellaan lyhyesti heidän suhteestaan Espoon keskukseen: mitä alue heille merkitsee ja millaisena he Espoon keskuksen kokevat.

Kuvatut saavat työpajoista myös itselleen vedokset valokuvista. Avoimien työpajojen lisäksi valokuvaaja Sanni Saarinen jalkautuu Espoon keskukseen ja kuvaa alueen asukkaita ja yrittäjiä heidän omissa ympäristöissään. Hanke toteutetaan Espoon kaupungin tuella vuosina 2021-2022.