Ilmasto peliin

Globaaleja tarinoita ja yhteisiä haasteita

Kuva: Siemenpuu ry

Museon, Siemenpuu-säätiön ja beniniläisen ympäristökasvattajan Georgette Singben kanssa kerättiin tietoa ja kokemuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla maailmaa.

Projektin keskiössä oli yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu kiertävä pakopeli, jossa nuoret pääsivät käsittelemään ja ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kertomusten kautta. Pakopelissä haluttiin antaa ääni kohdemaissa asuville ihmisille sekä tuoda ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita esiin positiivisten esimerkkien kautta. Pelissä pureuduttiin ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin mm. beniniläisten maanviljelijöiden ja brasilialaisen keräilijäyhteisön näkökulmista.

Kouluilla kiertävä Ilmasto peliin -pakopeli piti Helinä Rautavaaran museon globaalikasvatustoiminnan käynnissä lukuvuonna 2018-2019, kun museolle rakennettiin uusia näyttelytiloja Entressen kauppakeskukseen. Hanke toteutettiin EU:n Frame, Voice, Report -hankerahoituksella vuosina 2018-2019 ja sen aikana tavoitettiin yli 400 oppilasta.