Oman elämänsä aktivistit

Tietoa sosiaalisesti kestävästä kehityksestä

Kuva: Brian Inganga

Museon uuden viestintä- ja globaalikasvatuksen toiminnot rakentuvat Taksvärkin kenialaisen kumppanijärjestön Undugun ja kenialaisten nuorten kanssa yhteisökuratoidun näyttelyn ja virtuaalitodellisuuskokemuksen ympärille. Museovieraat pääsevät kohtaamaan nuoria kenialaisia aktivisteja, jotka ovat uskaltaneet astua esiin ja ryhtyneet ajamaan muutosta. Samalla yleisö näkee, miten kestävä kehitys toteutuu ruohonjuuritasolla.

Kenialaisista joka kolmas elää köyhyysrajan alapuolella. Nuorten nousu kadulta aktiviisiksi kansalaisiksi kertoo, miten jokainen voi vaikuttaa, miten yhdessä voimme saada aikaan muutoksia ja miten kestävää kehitystä voi edistää omassa elämässä.

Oman elämänsä aktivistit  -hankkeella halutaan lisätä koululaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön tietoa sosiaalisesti kestävästä kehityksestä. Hanke toteutetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin vuosina 2023-2024 ja se sisältää näyttelyn, VR-kokemuksen, työpajoja, opastuksia ja tapahtumia. Tapahtumia toteutetaan yhdessä Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret -järjestön kanssa.