Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävä kehitys ja kulttuuri kuuluvat yhteen

Zabi Yawari testaa näyttelyn interaktiivista pistettä. Kuva: Karri Anttila / Lvngroom

Kaupungistuminen on kasvava trendi. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla ja arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa maapallon asukkaista asuu urbaanissa ympäristössä.

Kaupungit peittävät vain noin 2 prosenttia maailman maapinta-alasta, mutta silti niiden osuus kattaa 70 prosenttia taloudellisesta toimeliaisuudesta, yli 60 prosenttia energiankulutuksesta, 70 prosenttia kasvihuonepäästöistä ja 70 prosenttia jätteistä.

Kaupungistumiseen liittyy valtavasti hyvää, mutta myös paljon haasteita. Millainen on kestävä tulevaisuuden kaupunki yhteisöineen?

Museon viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa paneuduttiin YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan sekä kestävän kehityksen kulttuuriseen ulottuvuuteen. Ihmiset ja heidän mukanaan kulttuurit, vaikutteet sekä katsomukset ovat aina liikkuneet. Erityisesti kaupungeissa tämä kulttuurien monimuotoisuus näkyy ja korostuu.

Hanke kesti vuoden 2022 loppuun saakka. Sen aikana järjestettiin opastuksia tapahtumia ja kaksi näyttelyä.

Hanke toteutettiin yhdessä ulkomaantoimittajan Rauli Virtasen, Suomen YK-liiton, monikulttuurisen yhdistyksen Gannaane ry:n sekä saavutettavuuteen erikoistuneen Eete ry:n kanssa. Toimintaa toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.