Delaktighet

Delaktighet och samverkan är hörnstenar i vår verksamhet

Medlemmar av den senegalesiska gruppen anländer till museiinvigningen i köpcentret Entresse den 31 augusti 2019. Foto: Tahirou Diallo

Var och en har rätt till kulturupplevelser. Därför har vi nu fri entré till museet och vår programverksamhet är nästan alltid kostnadsfri. 

Förutom fri entré innebär delaktighet också gemensam planering och samverkan, möjligheter att genomföra olika slags aktiviteter och påverka fördelningen av museets resurser – ett mera jämlikt sätt att bedriva museiverksamhet. 

När det gäller etnografiska museer innefattar delaktigheten även medvetenhet om bristen på jämvikt i kopplingarna till och maktrelationen mellan museet som institution och kolonialismen. Vi satsar aktivt på samarbete med källsamhällen, det vill säga samlingarnas rättmätiga ägare.