Principerna för trygga rum

Här på museet följer vi principerna för tryggare rum.

I samband med museets och konstnären Riikka Theresa Innanens workshop samlade man in invånarnas tankar om Södrik. Foto: Ilona Niinikangas 2010

Alla ska ha lika rättighet och möjlighet att ta del av museets verksamhet och program utan åtskillnad av något slag, så som ras, kön, språk, religion, åsikt, börd eller någon annan orsak.

Alla ska ha rätt att tryggt kunna delta i museets programverksamhet utan vare sig risk för diskriminering eller sexuella, fysiska och verbala trakasserier.

Utgående från principerna för tryggare rum vill vi skapa en miljö där alla är villiga att dra sitt strå till stacken för en jämlik och respektfull atmosfär.

Om du blir utsatt för störande beteende i museets lokaler eller om något oroar dig, ber vi dig vänligen kontakta oss.