Vision och mission

Vårt världskulturmuseum främjar global och interkulturell förståelse.

Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum ser det som sitt huvuduppdrag att förvalta en samling där världens kulturer presenteras och att förmedla kunskap om utomeuropeisk kultur. 

Vi fullföljer vårt uppdrag genom att driva och utveckla museal verksamhet som omfattar allt från att samla, bevara och dokumentera det kulturella och vetenskapliga arvet till att bedriva forsknings-, utställnings- och publikationsverksamhet. Samlingen bör även kompletteras med nyförvärv som svarar mot stiftelsens ändamål. 

Delaktighet är ett honnörsord i vår verksamhet. Vår vision handlar om att skapa ett kulturellt sett mångsidigare Finland och en socialt rättvisare värld. Vår verksamhet är förankrad i de aktuella världsomfattande samhälleliga händelsernas centrum. Vi har namn om oss att vara proffs på kulturell mångfald och är en eftertraktad samarbetspartner.

Flerstämmighet, aktualitet och växelverkan är viktiga värdebegrepp för oss.

Kwassi Akpladokou från Benin berättar om Egungun-dräkterna för museikonservatorn Elina Torvinen. Foto: Kristina Tohmo 2019
Khadim Ba, Kristina Tohmo, Aty Seck och Abdou Niang studerar Helinä Rautavaaras fotografier från Senegal. Foto: Helka Saarinen 2019
Mestre Garrincha, Mestre Samara, professorn Matthias Röhrig Assunçiao och Mestre Cobra Mansa studerar Rautavaaras materialen från Brasilien. Foto: Kristina Tohmo 2017