Aktuellt

Välkommen till den konstnärliga delen av projektet Suomen tarinat, Berättelser om Finland: historiekulturen, konsten och det föränderliga medborgarskapet!

Den konstnärliga delen består av nio konstnärers verk som valts genom en öppen utlysning 2022 och som presenteras åren 2023–2024 i samarbete med Mannerheim-museet, Helinä Rautavaara-museet, kulturcentret Caisa, Gallen-Kallela-museet och Vanda konstmuseum Artsi.

Projektet Berättelser om Finland undersöker vilka berättelser om finländskhet som produceras i museer, skolor och filmer samt hur dessa berättelser tas emot. Projektet frågar också vem som kan identifiera sig med dessa berättelser och vem som inte kan göra det.

För att öppna en bredare samhällsdebatt samarbetar projektet med fyra museer och ett kulturcentrum. Hösten 2022 lanserades en öppen inbjudan till konstnärer att föreslå verk som berättar en originell historia om finländskhet. Genom att placera verken i museernas och kulturcentrens institutionella sammanhang hoppas vi kunna skapa en interaktion mellan olika berättelser, traditioner och erfarenheter. Genom denna dialog med nya, ännu ohörda, bortglömda eller underrepresenterade berättelser vill vi delta i den pågående processen att bygga upp, nedmontera och återuppbygga den finska nationen.

Suomen tarinat webbplats

Moving memories – Rörliga minnen Lärplatform

Resultaten av MOMEM-projektet har omvandlats till en fantastisk pedagogisk inlärningsplattform!

MOVING MEMORIES – RÖRLIGA MINNEN: Lärplattform om förändringar i det förflutna i sex europeiska länder. Kunskap om historia – för en individ eller ett land – öppnar dörren till förståelse.

Kurserna är gratis, ingen registrering krävs.

Finlands bidrag till projektet är artiklarna:

  • Karjalan evakkojen muistot uudelleenasuttamisesta (Karelian refugees’ memories of resettlement)
  • Ensimmäisten somalialaisten pakolaisten maahanmuutto ja vastaanotto Suomeen 1990-luvulla (The immigration and reception of the first Somali refugees in Finland in the 1990s)

Läs mer: Rörliga minnen – Narrativ om kriser och mobilitet

Vårt museum belönades med utmärkelsen Årets antropologiska bedrift

Affisch från dokumentärfilmen A Hundred Year Journey.

I samband med årsmötet den 30 mars 2022 belönade Antropologiska Sällskapet i Finland Helinä Rautavaaras museum med priset Årets antropologiska bedrift 2021. I prismotiveringen konstateras bland annat att ”Verksamheten som Helinä Rautavaaras museum bedriver är ett utmärkt exempel på hur kunskap och en antropologisk infallsvinkel kan tas tillvara på ett mångsidigt sätt i museiarbetet, och därtill införlivas i den samhälleliga debatten och utvecklingen”. 

”Utmärkelsen är en fin erkänsla för tjugo år av [idogt] arbete” konstaterar museidirektören Ilona Niinikangas. ”I en föränderlig värld är museernas roll betydelsefull. Vi bevarar inte endast det förflutna, utan verkar också för framtiden. Vi vill visa att ett litet etnografiskt museum i Finland kan vara en mer inflytelserik aktör än storleken förutsätter. Därför har vi också förmågan att klara av globala utmaningar tack vare antropologisk expertis och museologiska metoder.”

Här kan du läsa Antropologiska Sällskapet i Finlands motiveringstext i sin helhet på finska: http://www.antropologinenseura.fi/fi/2022/vuoden-antropologinen-teko-2021