Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 – 2.2.2025

En gång i månagen på måndag

Museets seniorträffar

De kostnadsfria seniorträffarna ordnas en gång i månaden sedan februari: På måndagsförmiddagar klockan 11. Kom med oss!

Helinä Rautavaara

Filosofie magister Helinä Rautavaara (1928–1998) vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner.

Vårt museum

Genom att sammanföra olika befolkningsgrupper bidrar museipersonalen till att föra arvet efter Helinä Rautavaara vidare samtidigt som förståelsen för och växelverkan mellan olika kulturer ökar.