Månadsvis den andra måndagen i månaden klockan 11

Museets seniorträffar

De kostnadsfria seniorträffarna ordnas en gång i månaden: På måndagsförmiddagar klockan 11. Kom med oss!

Lördagar klockan 15

Kvartvisning

Välkommen att ta del av ”kvartvisningen” på lördag klockan 15.

Helinä Rautavaara

Filosofie magister Helinä Rautavaara (1928–1998) vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner.

Vårt museum

Genom att sammanföra olika befolkningsgrupper bidrar museipersonalen till att föra arvet efter Helinä Rautavaara vidare samtidigt som förståelsen för och växelverkan mellan olika kulturer ökar.