Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum

Information om museets bakgrundskrafter 

Detalj av stränginstrumentet berimbau, en båge i trä, samlingsföremål från Brasilien. Foto: Ulla Paakkunainen

Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum väljer styrelse för två kalenderår i taget. Styrelsen består av sammanlagt sju ledamöter. Det är stiftelsen som driver museet. 

Esbo stad utser fyra av stiftelsens ledamöter medan Helsingfors universitet, Antropologiska Sällskapet i Finland och Finlands museiförbund utser en ledamot var. Direktören för Helinä Rautavaaras museum är stiftelsens ombud.

Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum, styrelsens sammansättning 2023–2024:

Mikko Björklund (Liik.), Esbo stad

Laura Huttunen, Antropologiska Sällskapet i Finland, vice ordförande

Leea Mellin (Saml.), Esbo stad

Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet, ordförande

Maria Outinen (SDP), Esbo stad

Marjo Poutanen, Finlands Museiförbund

Teemu Tares (Sannf.), Esbo stad