Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum

Information om museets bakgrundskrafter 

Detalj av stränginstrumentet berimbau, en båge i trä, samlingsföremål från Brasilien. Foto: Ulla Paakkunainen

Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum väljer styrelse för två kalenderår i taget. Styrelsen består av sammanlagt sju ledamöter. Det är stiftelsen som driver museet. 

Esbo stad utser fyra av stiftelsens ledamöter medan Helsingfors universitet, Antropologiska Sällskapet i Finland och Finlands museiförbund utser en ledamot var. Direktören för Helinä Rautavaaras museum är stiftelsens ombud.

Stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum, styrelsens sammansättning 2021–2022:

Pia Ahjolinna, Esbo stad

Rodolphe Le Clech, Esbo stad

Kati Kivimäki, Finlands Museiförbund

Leea Mellin, Esbo stad

Anna Rastas, Antropologiska Sällskapet i Finland

Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet

Mirkka Sandberg, Esbo stad

Styrelsens ordförande, museidirektör Kati Kivimäki är Finlands Museiförbunds representant