Vårt museum

I museet vaknar Helinä Rautavaaras samlingar till liv.

Helinä Rautavaara i Colombia på 1960-talet. Foto: Helinä Rautavaara museets bildarkiv

Helinä Rautavaara (1928–1998) var en särpräglad forskningsresande, redaktör och samlare som oförtröttligt reste världen runt. Hon ville se, uppleva och förstå genom att engagera sig i lokalbefolkningars liv. Under pseudonymen Peukaloliisa (Tummelisa) skrev Rautavaara resereportage för tidskriften Seura, och hennes otaliga fotoutställningar tillförde det efterkrigstida Finland friska fläktar.

I museet väcks Helinä Rautavaaras samling och narrativ till liv. Förutom landets största västafrikanska föremålssamling består arvet efter henne av tiotusentals fotografier, hundratals timmar ljudupptagningar och ett betydande antal smalfilmer. 

Genom att sammanföra olika befolkningsgrupper bidrar museipersonalen till att föra arvet efter Helinä Rautavaara vidare samtidigt som förståelsen för och växelverkan mellan olika kulturer ökar.