Helinä Rautavaara

En oförvägen världsmedborgare

Foto: Helinä Rautavaara museets bildarkiv

Filosofie magister Helinä Rautavaara vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner. Efter att ha avlagt magisterexamen i slutet av 1950-talet gjorde hon reportageresor till ett antal utomeuropeiska länder. I en serie livfulla artiklar i tidskriften Seura beskrev Rautavaara sina forskningsfärder i Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien. För en större finländsk publik fungerade artiklarna som en presentation av dessa områden. Av det material hon hade samlat sammanställde Rautavaara sina första radio- och teveprogram. Senare resor resulterade i ett stort antal fotografier och bandinspelningar samt även smal- och videofilmer.

Under långa vistelseperioder i Latinamerika och Afrika samlade Helinä Rautavaara också material för en doktorsavhandling. Någon avhandling blev det inte, men Rautavaara lärde sig mycket. I Finland blev hon känd som en självständig och originell kännare av Latinamerika, Karibien och Afrika. Hon vigde sina sista år åt att grunda ett museum. Tack vare sin goda allmänbildning och sina sociala färdigheter, samt Finlands rykte som politiskt neutral nation, kunde Helinä Rautavaara skapa ett omfattade kontaktnätverk i olika delar av världen. I insamlingsarbetet var Rautavaaras konstnärliga kreativitet minst lika viktig som all skriftlig bakgrundsinformation.

Nyfikenhet och strävan att följa sin passion blev den länk som förenade henne med tidigare kvinnliga upptäcktsresande. Även de färdades ofta på egen hand med lätt bagage.

Lyssna på avsnitten i YLE:s resfeberserie om ”Tummelisa” (YLEn Peukaloliisan matkassa – Ylen Matkakuume-sarjassa) på finska genom att klicka på länken till museets SoundCloud-konto: https://soundcloud.com/user-276187023

Under pseudonymen Peukaloliisa (Tummelisa) skrev Helinä Rautavaara resereportage för tidskriften Seura. Namnet föll sig naturligt eftersom hon mestadels färdades genom att lifta eller ”åka på tummen”.

Den finskspråkiga ”Resfeberserien” tar lyssnarna till Nordafrika, Mellanöstern, Shri Lanka (tidigare Ceylon) och Nepal. Programredaktör är Kai Ristola.