Samlingen

Samlingarna i vårt museum består av konst-, ritual- och bruksföremål från fyra kontinenter.

Detaljfotografi av Afrikavitrinen i museets samlingsutställning. Foto: Karri Anttila / Lvngroom

Samlingarna i Helinä Rautavaaras museum består av konst-, ritual- och bruksföremål från Afrika, Asien och Latinamerika. Den personhistoriska samlingen rymmer även artefakter från Europa. 

Tyngdpunkten i föremålssamlingarna – cirka 3 000 nummer – ligger på nittonhundratalsartefakter från Afrika och Brasilien. Museet förfogar bland annat över vårt lands största samling föremål från Västafrika. 

Samlingarna har blivit avsevärt tillgängligare tack vare att föremåls- och bildsamlingar går att hitta på söktjänsten Finna.fi, en tjänst som är gemensam för museer, bibliotek och arkiv.

Du hittar föremål i museets samlingar genom att skriva sökord i sökfältet på ingångssidan (välj språk varefter du skriver till exempel benämningen på ett föremål eller ett fotomotiv i sökfältet. Begränsa sökningen genom att välja Organisation: Helinä Rautavaaras museum). 

Som ett av många professionella finländska museer i nätverket TAKO drar Helinä Rautavaaras museum sitt strå till stacken när det gäller samtidsdokumentation. (TAKO står för tallennus- ja kokoelmayhteistyö, det vill säga dokumentations- och insamlingssamarbete). Vårt dokumentationsansvar täcker bland annat områden som tvåspråkighet och konsumtionsdokumentation där bildmaterialet kompletteras med intervjuer och videoinspelningar.

Vi tar gärna emot donationer som tangerar våra dokumentationsområden, som till exempel Helinä Rautavaaras transmarina resmål och vad som händer när olika kulturer möts. Vi tar däremot inte emot vapendonationer.

Riktlinjerna för museets insamlingspolicy finner du här: Kokoelmapoliittinen ohjelma 2016–2018 (PDF)

Läs mer om föremålen i vår samling

Kokoelmanäyttely Kasvokkain, suomeksi (PDF)

The Collection Exhibition Face to Face, in English (PDF)

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte, på svenska (PDF)