Helinä Rautavaaras museum som lärmiljö

Helinä Rautavaaras museum är en inspirerande lärmiljö.

Foto: Saara Mane 2020

Vi erbjuder kunskap genom upplevelser för alla från förskola till vuxengrupper. Vi gillar livslångt lärande.

Visningarna är gratis för alla från dagisgrupper till läroanstalter. Innehållet stöder läroplanerna för såväl småbarnspedagogiken som grundskolan. Vi lägger speciell vikt vid livsåskådningsfostran, mångsidig kompetens, multilitteracitet samt kulturell och kommunikativ kompetens. Eleverna erbjuds nya synvinklar på medverkan och deltagande, men också visavi påverkan och att bygga sin framtid. 

Vi bjuder också in till visningar på distans, livestreamade under museiguidens ledning. 

Vuxenstuderande erbjuds ypperliga tillfällen att förkovra sin finska. För dig som är inställd på livslångt lärande kan museet erbjuda ny kunskap, upplevelser och flyt i livet. 

Bokningar och förfrågningar:

info@helinamuseo.fi

Info/kontor tel. +358 (0)44 7670306