Utforska och lära

På de här sidorna hittar du information om museets grundare Helinä Rautavaara, om samlingen och vårt digitala museum, men också om museets många aktuella projekt, våra publikationer och den programverksamhet vi kan erbjuda skolorna.

Helinä Rautavaara

En oförvägen världsmedborgare

Samlingen

Samlingarna i vårt museum består av konst-, ritual- och bruksföremål från fyra kontinenter

Digimuseum

Vårt digitala museum har öppet 24/7

Projekt

Vi är medaktörer i såväl inhemska som internationella projekt. Läs mer!

Publikationer

Att förmedla kunskap är en viktig del av museiarbetet. Här presenteras våra publikationer.

För skolor och pedagoger

Helinä Rautavaaras museum är en inspirerande lärmiljö