Välkommen till våra verkstäder

I museets verkstäder får deltagarna ny kunskap om olika kulturer genom att förfärdiga själv. Vi anpassar utbudet i våra workshoppar till såväl barn som vuxengrupper.

Verkstadsatmosfär. Foton: Helinä Rautavaara museets bildarkiv.