Helinamuseo.fi/sv

Tillgänglighetsutredningen handlar om helinamuseo.fi/sv webbplats.

Helinä Rautavaara-museet strävar efter att säkerställa tillgänglighet på följande webbplatsen helinamuseo.fi/sv.

Tillgänglighet till de digitala tjänsterna lag 306/2019 om tillhandahållande av tjänster till allmänheten.

Att uppfylla kraven

Webbplatserna helinamuseo.fi/sv uppfyller kraven i lagen 306/2019 om tillhandahållande av digitala tjänster. De bristande efterlevnaderna anges nedan under rubriken “Innehåll som inte är tillgängligt”.

Innehåll som inte är tillgängligt 

Hittills har inget otillgängligt innehåll identifierats.

Rapportera eventuella tillgänglighetsproblem till Ilona Niinikangas, museichef, per e-post till ilona.niinikangas@helinamuseo.fi eller per telefon 046 8511 815.

Sammanställning av tillgänglighetsrapporten

Rapporten utarbetades den 13.9.2022. Den har uppdaterats den 13.9.2022.

Rapporten har sammanställts på basis av en expertbedömning av det digitala konsultföretaget Dude Oy. Luckor och förbättringsområden som identifierats i tillgängligheten har åtgärdats eller kommer att åtgärdas i första hand enligt ovan.

Feedback och kontaktuppgifter

Har du märkt någon brist i tillgängligheten? Låt oss veta!

Vi kommer att försöka lösa problemet så snart som möjligt! Du kan kontakta oss via e-post eller telefon.