Våra utställningar

Museets samlingsutställning handlar om möten. I våra tillfälliga utställningar lyfter vi fram aktuella teman och frågor som är angelägna för oss.

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning

“Jag egentligen inte forskar, utan är ett slags medlevare”
– Helinä Rautavaara.

Samlingsutställningen handlar om möten.

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025