We close on 8.2. already at 5 pm

Vi stänger den 8.2. redan vid 17-tiden

Suljemme 8.2. jo kello 17

Våra utställningar

Museets samlingsutställning handlar om möten. I våra tillfälliga utställningar lyfter vi fram aktuella teman och frågor som är angelägna för oss.

Kommande

Eviga värden. Bokdesign från Asien, Afrika och Europa

Kommer 2023

Utställningen tar upp den globala traditionen av religiösa böcker ur ett perspektiv av bokdesign snarare än texttradition.