Rörliga minnen

Information om kriser och mobilitet

Under krisperioder i Europa har människor alltid rört sig över gränser, och därmed också deras minnen. Under århundradenas gång har ett ansenligt antal berättelser om utvandring kommit till. Vad kan vi då lära oss av andras berättelser med tanke på framtiden i vårt eget land?

Tack vare Moving Memories (MoMem) – ett EU-finansierat tvåårsprojekt – kunde europeisk demokratiutveckling främjas med moderna vuxenutbildningsmetoder. Här i Finland koncentrerade vi oss på vår närhistoria.

I samarbete med motsvarande vuxenutbildningsorganisationer i Tyskland, Grekland, Polen, Serbien och Spanien skapade vi – inom ramarna för detta Erasmus+-projekt – en flerspråkig kunskapsplattform, där övergångsperioder i respektive lands historia behandlas utgående från dagens diskussion och historiesyn. Projektet koordinerades av Weltgewandt – Institut für interkulturelle politische Bildung.

Det första ämnet museet gav sig i kast med är anpassningsperioden till den kris som uppstod efter andra världskriget då mer än 500 000 finländare från östra Finland måste fly från sina hem på grund av den sovjetiska invasionen. Människorna erbjöds rätt till jord tack vare lagstadgade jordöverlåtelser bestående av såväl gemensam som privat egendom. Många blev utsatta för diskriminering. 

Det andra temat gällde en omställningsperiod i Finlands 1990-tals historia när de första flyktingarna från Somalia kom till vårt land. Undervisningsmetoderna i historia, men även resultatet, testades i separata ”hands-on-seminarier”. Projektet stärker museets kompetens inom vuxenutbildning. Materialet finns fritt tillgängligt på projektets Lärplattform (learning platform) webbplats. Projektet genomfördes åren 2020–2022.

Moving Memories webbplats

Rörliga minnen lärplatform