Museet som fristad

Museer som stöder integration

Evenemang i samband med projektet Museet som fristad. Helinä Rautavaaras museum, Flitargränden, Hagalund. Foto: Kristina Tohmo 2016.

På initiativ och under ledning av vårt museum genomfördes projektet Museet som fristad – ett gemensamt kraftprov för femton finländska museer. 

På sina respektive hemorter stod museerna åren 2016–2018 för en omfattande programverksamhet för asylsökande bestående av bland annat utställningar, guidade visningar och festprogram. I museiverkstäderna ingick exempelvis motion, konst och konsthantverk. Målsättningen var att utveckla och förankra sådan verksamhet i museerna som stödjer asylsökandes och invandrares integration, stärker deras handlingsförmåga och välbefinnande samt sporrar till aktivt medborgarskap.  

Foto: Kristina Tohmo 2016

Mer än 10 000 asylsökande och invandrare deltog i museernas projektverksamhet. Projektet Museet som fristad hade beviljats finansiellt stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Därtill presenterades projektet på de nordiska samarbetsministrarnas möte i Helsingfors.  

Våra samarbetspartners: EMMA Esbo moderna museum, Leikki – Lekmuseet (tidigare Hevosenkenkä), Finlands ur- och smyckemuseum Kruunu, KAMU Esbo stadsmuseum, Helsingfors konstmuseum HAM, Hotell- och restaurangmuseet, Finlands fotografiska museum, Aines konstmuseum, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo KUHMU (Kulturhistoriska museet i Kuopio), Norra Karelens museum HILMA, Juminkeko stiftelsen, Aboa Vetus & Ars Nova, Serlachius museer och Sagalunds museum.

Här kan du ladda ner den finskspråkiga publikationen:
Turvapaikkana museo. Museot turvapaikanhakijoiden kohtaamispaikkana.
Redaktör Riika Huitti-Malka, Helinä Rautavaaras museum (2018).