Aktivister i sina egna liv

Information om socialt hållbar utveckling

Foto: Brian Ingaga

Museets nya verksamhet inom kommunikation och global utbildning kommer att bygga på en utställning och en virtual reality-upplevelse som skapats tillsammans med Dagsverkes kenyanska partnerorganisation Undugu och kenyanska ungdomar. Museibesökarna kommer att möta unga kenyanska aktivister som har vågat ta steget och agera för förändring. Samtidigt får publiken se hur hållbarhetsarbetet sker på gräsrotsnivå.

En av tre kenyaner lever under fattigdomsgränsen. Ungdomarnas väg från gatorna till ett aktivt medborgarskap visar hur alla kan göra skillnad, hur vi tillsammans kan göra skillnad och hur hållbar utveckling kan främjas i våra egna liv. Exemplet med unga människor i Kenya hjälper oss att förstå orsakerna till och lösningarna på utvecklingsutmaningarna och ger en heltäckande bild av människor i utvecklingsländer som aktiva medborgare.

Aktivister i sina egna liv syftar till att öka medvetenheten om socialt hållbar utveckling bland skolelever, studenter och allmänheten i stort. Projektet genomförs med medel från utrikesministeriets utvecklingssamarbete 2023-2024.