Klimatet på spel

Världsomspännande berättelser och gemensamma utmaningar

Foto: Siemenpuu ry

Helinä Rautavaaras museum, stiftelsen Siemenpuu-säätiö och miljöpedagogen Georgette Singbe från Benin har i samråd samlat information om konsekvenserna av klimatförändringen i olika delar av världen. 

Kärnan i projektet är det cirkulerande flyktspelet för högstadier och utbildning på andra stadiet där ungdomar ges möjlighet att hantera och lösa frågor om klimatförändring via berättelser från olika delar av världen. I flyktspelet ville man ge röst åt människor i mottagarlandet samt i positiva exempel lyfta fram de utmaningar klimatförändringen för med sig. I spelet gick man på djupet med klimatförändringens globala konsekvenser, bland annat utgående från jordbrukare i Benin och samlarsamhällen i Brasilien.

Foto: Siemenpuu ry

Det klimatrelaterade flyktspelet som cirkulerade i skolorna fyllde museets programverksamhet inom utbildning för globalt medborgarskap under läsåret 2018–2019. Samtidigt inreddes nya utställningslokaler för Helinä Rautavaaras museum i köpcentret Entresse. Projektet genomfördes inom ramarna för av EU finansierade Frame, Voice, Report! under åren 2018–2019 och vi lyckades nå drygt 400 skolelever.