Esbo centrum NU

Esbo centrum i stadens hjärta 

Projektet Esbo centrum NU gick ut på att dokumentera stämningar och anekdoter i ord och bild från en stadsdel i Esbo. Museet ordnade öppna fotograferingsdagar då invånarna, men också andra som råkar befinna sig där, fotograferade på självvalda platser. De fick i korta intervjuer också berättade om sin relation till Esbo centrum; vad området betyder för dem personligen och hur de upplever det.

De som låt sig fotograferas fick råkopior av bildmaterialet. Förutom sin insats i museet rörde sig fotografen Sanni Saarinen till fots i Esbo centrum och fotograferade traktens invånare och företagare i deras vardagsmiljö. Projektet genomfördes under åren 2021–2022 med finansiellt stöd från Esbo stad.