Esbo centrum NU

Esbo centrum i stadens hjärta 

Projektet Esbo centrum NU går ut på att dokumentera stämningar och anekdoter i ord och bild från en stadsdel i Esbo. Museet ordnar öppna fotograferingsdagar då invånarna, men också andra som råkar befinna sig där, fotograferas på självvalda platser. De får i korta intervjuer också berätta om sin relation till Esbo centrum; vad området betyder för dem personligen och hur de upplever det.

De som låter sig fotograferas får råkopior av bildmaterialet. Förutom sin insats i museet rör sig fotografen Sanni Saarinen till fots i Esbo centrum och fotograferar traktens invånare och företagare i deras vardagsmiljö. Projektet genomförs under åren 2021–2022 med finansiellt stöd från Esbo stad.