Klimatansvaret är gemensamt

Vad kan vi göra för klimatet?

Bajau folket bor vid vattnet. Foto: Vargha Bahagir

I grupparbeten, programpunkter och upplevelsebaserade visningar låg fokus i projektet Vårt gemensamma klimat på klimatförändringen i olika delar av Asien, men också på hållbar förbrukning av naturresurser och energi samt kvinnors rättigheter. Samtidigt spånade vi om vad vi här i Finland kunde göra för klimatet. 

I några av museets tillfälliga utställningar har klimatförändringen behandlats ur olika perspektiv. Hösten 2020 hade vi en utställning med fotografen Vargha Bahagirs fotografier om människor som lever vid vatten, om deras liv och vardag i Nepal, Indien och Indonesien. Med klimatförändringen som tema ordnade vi därtill så kallade flyktspel på olika håll i Finland. Projektet finansierades med utvecklingssamarbetsmedel från utrikesministeriet under åren 2019–2020. Vi lyckades nå drygt 24 000 skolelever och museibesökare.