Gemensamma minnen

Hur kan vi använda oss av historia för att bekämpa främlingsfientlighet?

Judisk begravningsplats i Lodtz, Polen. Skärmdump på EU-projektets presentationsvideo.

Hur kan vi stärka vår gemensamma europeiska värdegrund? Vilka gemensamma minnen har vi som lever och bor på olika håll i Europa? Hur kan minnen tas tillvara inom vuxenutbildningen?

Tillsammans med fyra andra europeiska aktörer deltog Helinä Rautavaaras museum i ett gemensamt Erasmus+-projekt kallat Connecting Memories: The Power of the Past and the Future of Europe

Projektet koordinerades av Weltgewandt – Institut für interkulturelle politische Bildung. Övriga medverkande var Asociation Malaguena de Education y Formacion Europea, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi och Pistes Solidairs Medeteranee. Projektet genomfördes åren 2017–2019. 

Klicka här! CoMen Workshop i Polen https://www.youtube.com/watch?v=yehp-CtYxNc