Hållbara städer och samhällen

Hållbar utveckling och kultur går hand i hand

Zabi Yawari testar utställningens selfiepunkt. Foto: Karri Anttila / Lvngroom

Urbanisering är en stark trend. Redan nu bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden, och 2050 beräknas omkring två tredjedelar av världens befolkning bo i urban miljö.

Globalt sett täcker städerna endast cirka 2 procent av jordens yta, men de står för 70 procent av den ekonomiska aktiviteten, mer än 60 procent av energikonsumtionen, 70 procent av växthusgasutsläppen och 70 procent av avfallet.

Urbaniseringen medför också mycket som är gott, men därtill en hel del utmaningar. Hur föreställer vi oss stadssamhällena i en hållbar framtid?

I vårt projekt om kommunikation och global fostran gör vi en djupdykning i FN:s mål för hållbar utveckling och aspekter av kulturell hållbarhet. Människor har alltid förflyttat sig i världen och därmed har kulturfenomen, idéer och betraktelsesätt fått spridning. Det är speciellt i städerna som den kulturella mångfalden blir synlig och accentueras.

Projektet pågår till slutet av år 2022 och har resulterat i guidade visningar, evenemang och två utställningar. 

Projektet genomförs i samarbete med utlandskorrespondenten Rauli Virtanen, Finlands FN-förbund, multikulturella föreningen Gannaane ry samt Eete ry, som har specialiserat sig på tillgänglighet. För verksamheten har man kunnat anhålla om medel för utvecklingssamarbete via utrikesministeriet.