Vägen till ökad delaktighet

Nya vägar till arbetslivet

Elina Mäkilä och Ammar Al-Kaissy: In My Own Words. Foto: Tomas Loktionoff 2019

Vårt museum fick en inbjudan att medverka i vuxenutbildningsprojektet TheManifesto” for Inclusive Learning med Universitetet i Florens som koordinator. Målsättningen var att stödja invandrare i svåra omständigheter och skapa nya vägar till arbetslivet. Tanken var att man skulle dela med sig av goda tillämpningar inom universitetsvärlden, på kulturfältet och inom utbildning som leder till yrkesexamen. 

Förutom Universitetet i Florens och Helinä Rautavaaras museum deltog Pfefferwerk Foundation, Interorthodox Centre of the Church of Greece, Stichting hoger beroepsonderwijn Haaglanden en Rijnstreek, CPIA La Spezia, The Mosaic Company och Centrum Edukacyjne EST. Projektet genomfördes åren 2018–2020 med Erasmus+-finansiering.