Ja, jag är europé

Empatispel för att bekämpa fördomar!

Arbetsgruppen för projektet Jag är europé: Mosi Herati, Mohammed Yousif och Zabi Yawari. Foto: Karri Anttila/ Lvngroom

Projektet Jag är europé ingick som en del av en större helhet kallad I Am European; Migrant Stories & Facts for the 21st Century och genomförs åren 2021–2022. Syftet är att förmedla en mer inkluderande attityd till migration bland unga, och att därtill stärka empatin. Det var målsättningen med videoserien där man hör unga influerare som har flyttat till Finland, och genom att skapa ett empatispel om hur man ansöker om uppehållstillstånd i Finland. Inom utbildningen på andra stadiet i huvudstadsregionen var det mer än 300 studerande som spelade spelet, och responsen har varit mycket positiv. 

I projektet I Am European; Migrant Stories & Facts for the 21st Century medverkade aktörer från åtta europeiska länder. Målsättningen var ett mer inkluderande och enhetligare Europa. Projektet genomfördes med stöd från Europeiska unionen. Helinä Rautavaaras museum ansvarade för innehållet. Museets uppfattning överensstämde inte nödvändigtvis med EU:s officiella ståndpunkt.

Klicka här för att se videoserien på museets Vimeokonto: vimeo.com/helinamuseo