Afrikas stjärna – spelbrädets frånsida

Katja Uusihakala, 2007

Hurdant är det Afrika vi hittar på spelbrädets frånsida? Skriften följer de från spelbrädet kända rutterna och beskriver möten mellan européer och afrikaner samt världsdelarnas gemensamma sekleröverskridande långa historia. 

Verket belönades med ett hedersomnämnande i tävlingen om Årets museipublikation år 2008. Målgruppen var skolelever och projektet kunde genomföras tack vare informationsstöd från utrikesministeriet. 

Läsa den finskspråkiga utgåvan på museet ISSUU-konto:
Afrikan tähti – pelilaudan kääntöpuoli