En samlares livsverk – J.O. Mallander

Redaktör Katri Hirvonen-Nurmi, 2022

Jan Olof Mallander är konstnär, kritiker, gallerist, samlare, tidigare redaktör för fem kulturtidskrifter och mycket mer därtill. En resa till Indien och Nepal 1972 var en livsomvälvande händelse i hans liv. 

Den första samlingen från Mallanders tid som gallerist för Cheap Thrills införlivades med Helsingfors stads konstsamling i början av 1990-talet. Det var vid den tiden han började samla österländsk konst. Från och med 2004 hade Mallander fått mer tid över för konstförvärv. Tiden var inne för följande samling finländsk samtidskonst medan den österländska samlingen utökades ytterligare. 

Den tvåspråkiga (finska, svenska) utgåvan finns till försäljning i vår museibutik.