Tidigare

Att närma sig det Mänskliga

31.3.2023 - 29.10.2023

För att bygga en hållbar mänsklighet behöver vi färdigheter för att möta varandra, förstå olika sätt att tänka och lära oss öppna, konsensusskapande debattkunskaper.

Hösten 2021 bjöd Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Step Studiecentralen in 10 förskoleexperter tillsammans med Centret för konstfrämjande, Esbo stad och Esbo kyrkliga samfällighet att delta i en ny sorts konstförmedlad arbetsmetod.

Bildkonstnärerna Erno Enkenberg och Sini Pelkki skapade konstverk ut av det kollektiva tänkandet. Utställningen är en öppning för en grundläggande diskussion kring mänskligheten. Projektets kurator är Aura Seikkula.

Foto:
Sini Pelkki: All is Still

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning