Tidigare

Berättelserna om Finland

12.10.2023 - 18.2.2024

Historisk kultur, konst och förändrande nationalitet

De tre konstverk som presenteras i museets samlingsutställning är en del av projektet Berättelserna om Finland vid institutionen för politisk historia vid Helsingfors universitet, som utforskar den finska historiekulturen. Vilka slags berättelser berättas om Finlands historia, hur har deras innehåll förhandlats och vilka betydelser tilldelar medborgarna dessa berättelser?

Den konstnärliga delen av projektet för in begreppet finskhet i debatten och bjuder in konstnärer från olika bakgrunder att bidra till dess reflektion och förnyelse. På Helinä Rautavaara-museet kommer Ennisofia Salmela Flores att utforska detta tema med sitt verk Brev från Argentina Nadiye Koçak med sitt mosaikverk Enhet och Mervi Junkkonen och Mia Malviniemi med sitt videoverk I samma Båt.

Projektets nio konstnärer valdes genom en öppen ansökningsomgång och deras verk visas 2023-2024 på Helinä Rautavaara-museet, Mannerheim-museet, Kulturcentret Caisa, Gallen-Kallela Museet och Vanda konstmuseum Artsi. Projektet Berättelser om Finland finansieras av Kone Foundation.

Suomen tarinat -webbplats (på finska)

Suomen tarinat: Taiteellinen osuus

Suomen tarinat: Taiteilijaesittelyt

Se aktuella utställningar

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning