Tidigare

Hållbara städer och samhällen – på resa jorden runt med Rauli Virtanen

22.4.2022 - 26.2.2023

Mer än hälften av jordklotets befolkning bor i städer. Det är i utvecklingsländerna som urbaniseringen har tagit fart på allvar. År 2050 förväntas redan två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. Den snabba urbaniseringen innebär också nya potentialer, men samtidigt även stora sociala, ekonomiska och klimatmässiga utmaningar. 

Utlandskorrespondenten Rauli Virtanen har alltsedan 1970-talet hållit oss finländare à jour om allehanda världshändelser. På sina många utlandsresor har han inte endast upplevt krig, kriser och statskupper utan också kunnat rapportera om utveckling och framgångar.

Ett urval fotografier ur Virtanens bildarkiv från Afghanistan, Nepal, Myanmar, Kenya och Etiopien med temat hållbar utveckling ligger som grund för utställningen. Fotografierna vägleder besökaren genom slumområdet Kibera, längs gatorna i Kabul och till Inlesjön i Myanmar. Samtliga bilder är tagna i länder som Finland bedriver utvecklingssamarbete med och där Virtanen ofta har vistats. För människorna i de här länderna är morgondagen vid det här laget betydligt osäkrare på grund av bland annat pandemin och politiska omvälvningar.

Det är människorna och deras överlevnad som står i fokus i den här utställningen. Under sina resor har Virtanen sett kvinnor och män, som lever under extremt svåra förhållanden, ända satsa allt för att bygga en bättre framtid: ”Den oförtröttlighet, tro på en bättre morgondag och satsningen på barnens framtid som människor i olika delar av världen har visat prov på, har gjort ett outplånligt intryck på mig.”

Utställningen tog avstamp från FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och hade genomförts i samarbete med Finlands FN-förbund. Det var fråga om ett tvåårsprojekt som hade beviljats stöd från utrikesministeriet för kommunikation och utbildning om global utveckling. I samband med utställningen ordnade vi bland annat guidningar och annat program för skolelever, specialgrupper, seniorer och den stora allmänheten.

Foto: Skördetider i Mandalayregionen i Myanmar. Foto: Rauli Virtanen 2013

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning