Tidigare

Mascho Piro – ett av regnskogens folk

31.8.2019 - 9.2.2020

I Amazonas regnskogar lever ett hundratal ursprungsfolk mer eller mindre isolerade från omvärlden. Ett av dem är Mashco Piro-stammen i sydöstra Peru, närmare bestämt i Madre de Dios-regionen [Guds moder].

I motsats till vad man kanske kunde tro, har de här ursprungsfolken ingalunda alltid varit lika okunniga om sin omvärld. Utvinning av naturresurser i samband med industrialiseringen – till exempel gummiboomen runt sekelskiftet 1800/1900 – var en av orsakerna till att de här folkgrupperna valde frivillig isolering. Inom Madre de Dios-området förslavades ursprungsfolk under gummiboomen och eftersom även mashco piro-stammen utsattes för övergrepp valde också de isolering. Men de upprätthöll ändå kontakten med andra ursprungsfolk.

I och med att skogsavverkning, narkotikahandel och klimatförändring har naggat ursprungsfolkens traditionella livsmiljö i kanten, har blivit allt svårare att upprätthålla den frivilliga isoleringen. Utställningen väcker därför tankar på vilken betydelse mashco piro-stammens och andra motsvarande ursprungsfolks livsstil har i dagens värld.

Utställningen ingår i forskningsprojektet Ursprungsfolk i världens utkanter, som har initierats av forskare vid Åbo universitet.

Foto: Mashco Piro, ursprungsfolk i Peru. Foto: Adeline Auzuech

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning