Tidigare

Mellanöstern – på resande fot och hemma

14.3.2018 - 2.9.2018

Ord och bild – Helinä Rautavaaras fotografier och invandrares minnesbilder

I samband med resan till Indien åren 1955–1957 vistades Helinä Rautavaara också i Syrien, Irak och Afghanistan. Hon umgicks med klädmedvetna studenter i Homs, turistade i Damaskus och Aleppo, strövade i ruinstaden Palmyra och bodde privat hos en familj i Bagdad. I Afghanistan rörde Rautavaara sig i trakterna kring Khyberpasset.

Under de senaste årtiondena har krig och väpnade konflikter drabbat Mellanöstern och Afghanistan hårt. Rautavaaras fotografier avslöjar att förödelsen var stor på många platser där hon hade rört sig. Antalet asylsökande som anlände till Europa 2015 uppgick till mer än en miljon, och av dem kom 32 000 till Finland. Merparten kom från Irak, Syrien och Afghanistan.

I sina hjärtan bär flyktingarna med sig minnen från sina hemländer. Åtta av dem fördjupade sig i Helinä Rautavaaras fotografier och delade med sig av sina personliga minnesbilder.

Utställningen genomfördes med finansiellt bidrag från utrikesministeriet.

Foto: Helinä Rautavaara

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning