Tidigare

Phuranengo drom

28.2.2017 - 20.8.2017

I mer än femhundra år har romerna utgjort en del av befolkningen här i Finland. I dag är antalet finländska romer omkring 10 000. De har levat sida vid sida med majoritetsbefolkningen, men ändå lyckats bevara sin egenart och sitt kulturarv.

Under två års tid har redaktören Aija Kuparinen och fotografen Olga Poppius intervjuat och fotograferat äldre romer. I utställningen Phuranengo drom får vi lära känna fjorton av dem lite närmare. De enskilda levnadsödena handlar ofta om familjen och släkten. I berättelserna skildras en del av de finländska romernas historia från slutet av det tidiga 1900-talet till våra dagar.

Ett återkommande drag är flytten från en ort till en annan, att man söker sig till andra romer och de starka familjebanden. Berättelserna handlar ofta om förluster och brist, men också om envetenhet och respekten för traditioner, om förmågan att älska och att ställa upp för varandra.

Utställningen är ett samarbetsprojekt med Finlands Romaniförening.

Foto: Porträtt av Irja Bolström. Projektet Phuranengo drom – de gamlas väg. Foto: Olga Poppius

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning