Tidigare

Tillsammans kan vi påverka!

15.11.2023 - 25.2.2024

Livsmedelsförsörjningen i klimatkrisens hjärta

Klimatkrisen är inte en framtida hotbild. Den är verklighet på olika håll på jordklotet. Närmare hälften av världens befolkning (3,6 miljarder människor) bor i områden som berörs av klimatförändringens effekter. Extrema väderfenomen är en av de mest betydande orsakerna bakom en försvagad livsmedelsförsörjning.

Klimatchockerna, såsom perioder av torka, stormar, översvämningar, skogs- och markbränder och värmeböljor rubbar livsmedelssystemens funktionsduglighet. De förorsakar kriser, och för att klara dem krävs humanitär hjälp.                                                                                                         

Stigande havsnivåer, oregelbundna regnperioder och utarmad mark är tecken på klimatförändringens framskridande. Samfundens sårbarhet ökar. Det krävs åtgärder för att förbättra samfundens anpassning till och motståndskraft mot klimatförändringen.

Utställningen presenterar metoder som FN:s livsmedelsprogram (WFP) och dess samarbetspartners utnyttjar för att svara på kriserna och förebygga dem. Med olika innovativa metoder stöds människor som lider av brist på livsmedel genom förberedelser för de förändringar som klimatkrisen innebär, genom att reagera på dem och möjliggöra återhämtning. På utställningen står människor som dagligen kämpar med klimatkrisens följder i fokus.

Utställningens ursprungliga, engelskspråkiga version har producerats av FN:s livsmedelsprogram (WFP):s nordiska avdelning och för redigeringen och presentationen i Finland  svarar Finlands  FN-förbund. Utställningen har förverkligas med stöd av utrikesministeriet.

Foto: Världslivsmedelsprogrammet (WFP) / Sayed Asif Mahmud

Se aktuella utställningar

Aktuella

From Zero to Hero

21.3.2024 - 2.2.2025

Aktuella

Samlingsutställningen Ansikte mot ansikte

permanent utställning