Digital visning: Helinä Rautavaara

Tillsammans med en guide får vi under den digitala visningen besöka samtliga sju stämningsfulla utställningsrum i digimuseet.

Rautavaaras personliga föremål i samlingsutställningen. Foto: Helinä Rautavaara museet bildarkiv.

Under visningens gång kan vi försöka föreställa oss genom vilka kulturella linser Helinä Rautavaara betraktade världen. Det kan bli en vägvisare genom bildskörden från hennes många resor.

Bokningar och information: info@helinamuseo.fi.