Kulturer som möts

Visste du att mer än hälften av jordens befolkning bor i städer?

Gatukrog i Yangon, Myanmar. Foto: Rauli Virtanen 2015

Visningen är en introduktion till museisamlingen och de aktuella utställningarna. Med guiden som ciceron diskuterar vi ämnen som hållbar utveckling, kulturarv i förändring och urbanisering. 

Visningarna ingår som en del i det av utrikesministeriet finansierade projektet där delmålen handlar om Hållbara städer och samhällen, Kulturens roll för en hållbar framtid samt Kommunikation och global fostran. Visningarna är gratis och pågår ända till utgången av februari 2023.