Kulturer som möts

Visste du att mer än hälften av jordens befolkning bor i städer?

Gatukrog i Yangon, Myanmar. Foto: Rauli Virtanen 2015

Visningen är en introduktion till museisamlingen och de aktuella utställningarna. Med guiden som ciceron diskuterar vi ämnen som hållbar utveckling, kulturarv i förändring och urbanisering. 

En visningsavgift om 50 euro debiteras för grupper under ordinarie öppethållningstid, medan den under veckoslut är 70 euro och utanför ordinarie tid uppgår till 120 euro. Avgiften kan betalas antingen i samband med besöket eller så fakturerar vi. Faktureringstillägget är 5 euro.