Religioner som fenomen

Inspirerade av samlingsutställningen får vi i visningen bekanta oss med islam, hinduismen och andra världsreligioner.

Guiden inleder med några ord om förhållandet mellan religion och moral, om såväl religiösa som kulturella förändringar samt om hur religion har påverkat bildkonsten.

Xassida, profetens heliga skrifter. Samlingsföremål från Senegal. Foto: Tara Alleah Martin 2022

En visningsavgift om 50 euro debiteras för grupper under ordinarie öppethållningstid, medan den under veckoslut är 70 euro och utanför ordinarie tid uppgår till 120 euro. Avgiften kan betalas antingen i samband med besöket eller så fakturerar vi. Faktureringstillägget är 5 euro.