Helinä Rautavaara

”Jordenruntresenären Helinä Rautavaaras liv var så osannolikt att man bara kan förundra sig över att ingen till dags dato har satsat på att spela in en film om denna helsingforsbördiga äventyrerska.”

redaktören Jael Nyman, Helsingin Sanomat 2022
Rautavaara i Indien på 1950-talet. Foto: Helinä Rautavaara museets bildarkiv.

I den guidade visningen får vi veta mer om redaktören Helinä Rautavaara, om hennes resor och föremålssamling.

En visningsavgift om 50 euro debiteras för grupper under ordinarie öppethållningstid, medan den under veckoslut är 70 euro och utanför ordinarie tid uppgår till 120 euro. Avgiften kan betalas antingen i samband med besöket eller så fakturerar vi. Faktureringstillägget är 5 euro.